Печенье

Айлар Айлар Агшам Алем
 
 
 
Батхыз Гуляка Гунебакар
 
 
 
 
 
 
Гунеш Крекер Леззет
 
 
 
 
 
 
Ныгмат Сахер Саламы Петир шоколад
 
 
 
 
 
 
Петир Сумбул Тавус шоколад
 
 
 
 
 
 
Тавус Толкун Хорджун
 
 
 
 
 
 
Баладжык Шохле Шанлы
 
 
  
Крекер Зефир Зефир 
 
 
  
Шанлы Баладжык Ныгмат
Леззет Гунебакар